Loading...

HBFk Sp. z o.o.

HBFk to doświadczony zespół specjalistów z dziedziny finansów, rachunkowości i podatków. Naszym podstawowym celem jest dążenie do uzyskania jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymogów każdego z Państwa.

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno według ustawy o rachunkowości, jak i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Posiadamy również bogate doświadczenie z zakresu bieżącej obsługi podatkowej, współpracy z organami podatkowymi oraz raportowania na potrzeby wewnętrzne Klienta i instytucji zewnętrznych.

Ponadto dysponujemy szerokimi kompetencjami z zakresu wdrażania MSSF, obsługi księgowej i podatkowej projektów restrukturyzacyjnych, a także planowania, optymalizowania oraz automatyzacji procesów księgowych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie starannego dopasowania niniejszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb
i oczekiwań.

 Obsługa księgowa

 • zdefiniowanie planu kont księgowych oraz przygotowanie polityki rachunkowości dostosowanej do profilu działalności Klienta,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • prowadzenie nadzoru księgowego w siedzibie Klienta,

 • prowadzenie uproszczonej księgowości,

 • kontrola zgodności wystawianych faktur z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi przepisami,

 • możliwość dostępu on-line do ksiąg rachunkowych.

 Bieżąca obsługa podatkowa

 • rejestracja podmiotu jako podatnika,
 • bieżąca aktualizacja zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R),

 • kalkulacja zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji/zeznań/informacji podsumowujących dla celów CIT i VAT,

 • kalkulacja innych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (w tym dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku u źródła, podatku od nieruchomości),

 • generowanie i wysyłka plików JPK,

 • kontrola zmian w przepisach podatkowych pod kątem rodzaju działalności Klienta,

 • kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Sprawozdawczość i raportowanie

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF,
 • przygotowanie sprawozdań skonsolidowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
 • przygotowanie raportowania finansowego na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, dla celów konsolidacji itd.,

 • przygotowanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP) oraz wypełnianie deklaracji i raportów niestandardowych (w razie wymagań ustawowych związanych ze specyfiką branży Klienta),

 • raportowanie na potrzeby audytów wewnętrznych
  i zewnętrznych,

 • opcjonalnie wsparcie procesów budżetowania
  i kontrolingu finansowego.

 Doradztwo rachunkowe

 • wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych oraz wdrażaniu systemów IT,
 • wsparcie we wdrożeniu MSSF,

 • wsparcie w identyfikacji różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości stosowanymi dla celów raportowania grupy kapitałowej,

 • doradztwo w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów rachunkowych,

 • wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz przekształceń formy prawnej prowadzonej działalności.

Oferta cenowa

*wysokość rabatu uzależniona jest od ustalonej ceny usługi dla nowego Klienta

HBFk Sp. z o. o.

ul. Kaczeńcowa 4

81-575 Gdynia

KRS: 0000676434

NIP: 5862317677

REGON: 367244077


+48 570 306 201

biuro@hbfk.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt godz. 9-17

Formularz kontaktowy:

Formularz tymczasowo wyłączony. Zapraszamy do kontaktu za pomocą adresu email – biuro@hbfk.pl

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania – przesyłając prośbę na: biuro@hbfk.pl. Administratorem danych osobowych jest HBFk Sp. z o. o. ul. Kaczeńcowa 4, 81-575 Gdynia.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: HBFk Sp. z o. o. ul. Kaczeńcowa 4, 81-575 Gdynia lub telefonując pod numer: 570 306 201.

Postanowienia szczegółowe

 • Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji.

Polityka plików Cookie
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zamknij